המרקטפלייס הישראלי לשיווק ברשת
כל המומחים להקמת אתרים, מדיה חברתית, קידום אתרים ותוכן

מדיניות פרטיות

מערכת האתר cardo.co.il מתייחסת בכבוד רב לפרטיות משתמשיה. מסמך זה מפרט מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. אנא קראו מסמך זה בעיון. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתכם ואישורכם לאמור במסמך זה.
בכל מקום במסמך זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשמע וכן יחיד כרבים.

השימוש במידע

במהלך השימוש באתר ייתכן ויצטבר מידע על דפים בהם צפית או בקשות אותן פרסמת. כמו כן ייתכן ויישמר מידע על פרסומות שקראת באתר, מקום המחשב באמצעותו גלשת באתר ועוד. השימוש בנתונים אלו ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין. כל זאת עבור המטרות המפורטות להלן:

  • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים השונים של האתר.
  • אגירת מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית אשר ישמש את מתכנני האתר בהחלטותיהם אלו שירותים ותכנים לפתח או לבטל מהאתר.
  • כדי להתאים את המודעות אשר יוצגו בפניך בעת הביקור באתר. חשוב להדגיש כי המידע שישמר לצורך כך יהיה סטטיסטי בלבד ולא יזהה אותך אישית בשום צורה.
  • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש באתר.


מערכת האתר לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

אין דואר זבל (spam)

מערכת האתר איננה סובלנית כלפי דואר זבל ולעולם לא תעשה שימוש במנגנונים שכאלה, לא בעצמה ולא באמצעות צד שלישי. עם זאת מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מנוייה מפעם לפעם אודות שירותים ושינויים באתר.

מסירת מידע לצד שלישי

מערכת האתר cardo.co.il לא תעביר לצדדים שלישיים מידע המזהה אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במידה וביקשת כך באופן מפורש.
  • במקרה ותפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם פעילותך באתר.
  • אם תבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כאילו הן מנוגדות לדין.
  • אם יתקבל בידי מערכת האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מערכת האתר.
  • אם מערכת האתר cardo.co.il תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – או במקרה של מיזוג עם פעילות של צד שלישי – יהיה זכאי התאגיד החדש לקבל העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

האתר משתמש בעוגיות (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies משמשים, בין השאר, גם כדי לשמור את פרטיך לאחר ביצוע התחברות באתר. המידע ב Cookies מוצפן.

אבטחת מידע

מערכת האתר cardo.co.il מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר אולם הם אינם מבטיחים את האתר מפני פעילות פוגענית באופן מוחלט. מסיבה זו אין מערכת האתר מתחייבת כי השירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

מערכת האתר תהייה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שנמסר תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ויישלח דואר אלקטרוני לכל המנויים הרשומים באתר.